Artros hjälpmedel

Artros Hjälpmedel

Artros är den vanligaste ledsjukdomen och kan förekomma i alla leder. Största sjukdomsbördan orsakas av smärtsam artros i knä eller höft.

Vanligt vid artros är att man får smärta och funktionsnedsättning och som följd av det försämrad livskvalitet. Det finns inget sätt att bota artros på, men man kan påverka symtom som den ger. Det finns bra evidens för att fysisk aktivitet och träning regelbundet ger en bra smärtlindrande effekt.

Enkla Online Övningar

Jag är en legitimerad sjukgymnast som har arbetat sedan 1997 med patienter inom primärvården och har lång erfarenhet att behandla patienter med höft- och knäartros.

Utifrån mina erfarenheter och den evidens som finns idag har jag utarbetat en sida för att förenkla träning för dig med artros i knä eller höft. Övningarna är enkla, kan utföras vart som helst och kräver ingen avancerad utrustning.

Artrosappen.se startades av: